MIDTEN

MIDTEN

MIDTEN I middelalderen fantes det et kart hvor Jerusalem er verdens midtpunkt. Rundt byen var det tegnet et trekløver som ble dannet av Europa, Asia og Afrika. Den daværende kjente verden. Det finnes legender som forteller om at Noah tok med seg Adams levninger i...

Påske

Påske

Da har vi kommet til Påsken! Oppstandelsen er der! Også her ser vi en syvfoldig hendelse. Syv ganger møter Den oppstandne disiplene og deres omkrets. Rudolf Frieling, den tredje erkeoverlenker i Kristensamfunnet, beskrev dette. Hvert møte har ulik karakter og viser...

Den Stille uke – Skjærtorsdag

Den Stille uke – Skjærtorsdag

Nattverden finner sted på kvelden. Innsettelsesord om brød og vin klinger. Kristus forbinder seg med jordsubstansene, med det faste, med det flytende. Hans jeg-kraft forbinder seg med substansene, der hvor de tilberedes kultisk. Tilberedelsen skjer ved at ord og...

Den Stille uke – Tirsdag

Den Stille uke – Tirsdag

Påskeuken er høyst dramatisk. Møtet med dødskreftene som Jesus Kristus har, er veldig reelt. Opptakten er kampen med de jødiske religiøse ledere. Det er sadduseerne, fariseerne og de Skriftlærde som trenger seg inn på Jesus, i tur og orden. De skal fange ham med sine...

Den Stille uke – Palmesøndag.

Den Stille uke – Palmesøndag.

Påsken er, historisk og spirituelt sett, en av Jordens og menneskehetens mest betydningsfulle hendelser. Kristus har vandret på jorden som menneske, møtt døden som menneske og overvunnet døden. Dette har betydning for menneskeheten for all fremtid. Guds sønn er fra...

Pasjonstekst

Pasjonstekst

«Salige er de som hører det guddommelige ord og holder det levende i sine hjerter» Jeg har gått rundt de siste uker og grunnet på denne setningen fra Lukas 11, vers 28. Den leses i kirken den første pasjonssøndagen. Dette bibelsitatet inneholder flere ord og motiver....

Prestevielsen

Prestevielsen

Nå i helgen finner prestevielsen sted i Berlin. Det er gledesfylt at blant de seks kandidatene er det to norske, Ragnhild Nesheim og Svenn Olav Kalvø. Ragnhild skal etter planen virke i Järna og Svenn Olav i Bergen. Dette betyr også at vår nordiske prestekrets blir...

Epifania Tilsynekomsten

Epifania Tilsynekomsten

Våre sakramenter er prosessuelle og ikke bare punktuelle. Når barnet døpes, settes det i gang en prosess som leder barnet til konfirmasjonen. I konfirmasjonen klinger ordene: «Husk dette øyeblikk i ditt liv, glem, det aldri.....». Når noen får tildelt Den siste olje,...

Julehilsen 2020

Julehilsen 2020

Vi legger nå bak oss en adventstid og går inn i en juletid hvor intet er som det pleier å være. En 9 måneder lang unntakstilstand i hverdagen fortsetter. Kanskje begynner både den ene og den andre av oss å bli leie og slitne av problemer, restriksjoner,...

Advent 2020

Advent 2020

Adventstreet står i kirken. Et enkelt grantre. For noen år siden brukte vi i Kristensamfunnet å sette opp to trær, et på hver side av alteret. Livets tre og Kunnskapens tre har nå blitt til ett. Slik har vi foran oss et levende bilde på Kristus, som forener. Kristus...

Varder i fjellet ….

Varder i fjellet ….

November er tradisjonelt den tiden av året hvor de døde dukker opp i vår bevissthet. Det blir markert gjennom Allehelgensdag og Alle sjelers dag, eller en blanding av det disse dagene representerer: Halloween. Vi holder gjerne minnestund for de døde, for våre kjære...

Den stille uken

Den stille uken

Med Palmesøndag går vi inn i Den stille uken. Til å begynne med er det egentlig ikke stille. Det er mye som skjer, både på det ytre- og det indre plan. Folket er i ekstase når de tar imot Jesus i Jerusalem. Templet renses. Jesus forbanner fikentreet. Jesus strides med...