Organisasjon

 

Organisasjonen

Kristensamfunnet i Norge (KiN) er paraplyorganisasjonen for alle menighetene i Norge. Organisasjonen har en daglig leder, og et arbeidsutvalg (AU) med valgt leder. Det høyeste organ i organisasjonen er representantskapet, hvor alle menigheter møtes en gang i året og velger sine representanter for det kommende års drift.
 

Kontakt

Daglig leder: Merete Haug

Leder for AU: Nils Arne Nes

   

Prester i Norge

 

Kristine Høiland

menighetsprest i Oslo/Østlandet

Holmboes Gate 6B 0357 Oslo

Mobil 901 04 937

krishoei@online.no

Daan Ente

Menighetsprest i Oslo/Østlandet og Hamar

Vardebegvegen 474 2337 Tangen

Mobil 484 43 975

ente.daan@gmail.com

Elisabeth Sykora

Menighetsprest i Oslo/Østlandet

Skådalsveien 27 B 0781 Oslo

Mobil 413 47 335

elisabeth.sykora@gmail.com

 

Siri Schultze-Florey

Menighetsprest i Trøndelag og Stavanger

Henrik Ourensvei 3 7069 Trondheim

mobil 476 00 635

siris-f@hotmail.com

Markus Schultze-Florey

Menighetsprest i Trøndelag og Stavanger

Henrik Ourensvei 3 7069 Trondheim

mobil 909 84 725

markussf@online.no

 

Svenn Olav Kalvø

Menighetsprest i Bergen

Eidsvågveien 21 5101 Eidsvågneset

Mobil 917 33 333

svennolav@gmail.com

   

Lenker (leder) for Norden

Lenker (leder) for Norden, og dermed også for Norge er Gisela Thriemer, Morgensternweg 1, 64285 Darmstadt, Deutschland. Mobil 0049-1781888942, fasttelefon 0049-6151663436, epost: gisela.thriemer@mx.de.
 

Hjemmesider

 

Presteseminarene

Kristensamfunnet har følgende utdanningssteder: Stuttgart og Hamburg i Tyskland og Ontario, Canada. Deltidsutdannelse i Norden: Nordic seminary Les mer…
 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Kristensamfunnet er medlem av STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn).