Organisasjon

Kristensamfunnet i Norge (KiN) er paraplyorganisasjonen for alle menighetene i Norge. Organisasjonen har en daglig leder, og et arbeidsutvalg (AU) med valgt leder. Det høyeste organ i organisasjonen er representantskapet, hvor alle menigheter møtes en gang i året og velger sine representanter for det kommende års drift.

Daglig leder Gry Veronica Alsos

Leder for AU Nils Arne Nes

Lenker (leder) for Norden

Lenker (leder) for Norden, og dermed også for Norge er Gisela Thriemer, Morgensternweg 1, 64285 Darmstadt, Deutschland. Mobil 0049-1781888942, fasttelefon 0049-6151663436, epost: gisela.thriemer@mx.de.

Hjemmesider

Kristensamfunnet i Sverige – kristensamfundet.se
Kristensamfunnet i Danmark – kristensamfundet.dk
Kristensamfunnet i Finland – kristiyhteiso.fi

Kristensamfunnet Internasjonalt – https://christengemeinschaft-international.org/en

Presteseminarene

Kristensamfunnet har tre utdanningssteder: Stuttgart og Hamburg i Tyskland og Ontario, Canada.

Les mer…

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Kristensamfunnet er medlem av STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn).

Hjem