Gravstedet på Vår Frelsers Gravlund

Kristensamfunnet fikk for noen år siden en gravplass i gave fra Ingrid og Alf Ødegård i Oslomenigheten. Den er plassert på gravfelt nr.16 – i nordøstre del av Vår Frelsers gravlund, i kvadratet mellom Akersbakken i nord og Akersveien i øst. Buss 37, holdeplass Stensberggaten, eller buss 21, holdeplass St.Hanshaugen.

Mennesker med en tilknytning til Kristensamfunnet, kan be om å få sin urne satt ned her. På gravstedet står det en enkel og vakkert utformet støtte med Kristensamfunnets navn. På bakken foran støtten er det plassert  navnesteiner, hvor alle navn og årstall blir gravert inn etter hvert som urner blir plassert. Graven blir beplantet og stelt i sommerhalvåret.

Den som ønsker å få en urne  i denne graven tar kontakt med en av prestene. For tiden er det Kristine Høiland som er ansvarlig.