Vi legger nå bak oss en adventstid og går inn i en juletid hvor intet er som det pleier å være. En 9 måneder lang unntakstilstand i hverdagen fortsetter. Kanskje begynner både den ene og den andre av oss å bli leie og slitne av problemer, restriksjoner, sikkerhetsregler og sosial avstand. Vi får nyheter om land som stenger helt ned, om smitte som er ute av kontroll, om sykehus som snart er overfylte igjen. Og vi leser om sosial og politisk uro i flere land. Verden er kommet oss så nær, og den angår oss på en helt annen, mer konkret og direkte måte enn for bare få år siden. Å få tak i julens budskap i all denne uroen er krevende.

For 2000 år siden ble et barn født i Betlehem, også under urolige forhold. Foreldrene måtte dit for å innskrives i det første manntall i historien. Maria var høygravid og sikkert engstelig for hva som lå foran, og Josef hjalp og støttet der han kunne. Og midt i dette urolige folkehavet som vi kan forestille oss befant seg i Betlehem på grunn av denne folketellingen, skjer det altså en fødsel som får verdensomspennende konsekvenser i tid og rom. Til tross for de ytre omstendighetene kan vi forestille oss en stor ro og hellighet over mor, barn og far, slik det ofte er når vi trer inn i den nyfødtes sfære.

Det var noe som ble født i menneskets eget indre den gang, og det skal bringe verden videre. Vi spiste av kunnskapens tre i urtiden i paradis, og skapte vår jordiske tilværelse da dørene til den åndelige verden ble lukket etter oss. Nå skulle kunnskapen om rett og galt, godt og ondt forvaltes under eget ansvar. En stemme i det indre ble veiviseren, og lenge kunne denne stemmen tale gjennom folkets åndelige og politiske ledere. Men også dette måtte forstumme slik at den enkeltes indre stemme ble hørbar. Og der er vi nå. Vi er selv blitt det rom hvor vi kan tre inn og finne ro og hellighet, fordi den nyfødtes sfære alltid finnes der. Jo mer den ytre støyen trenger seg på, jo mer må vi vende oss innover for å høre hva som sies i dette hellige rom. Det er her sannheten finnes. Den kan ikke erfares uten kjærlighet til andre mennesker, til verden og vårt store fellesskap, og til det i oss som begynte sin fødsel den gangen i Betlehem.

Vi ønsker dere alle en god og innholdsrik jul, og et godt nytt år.

Beste hilsen prestene, Daane Ente og Kristine Høiland