Da har vi kommet til Påsken! Oppstandelsen er der! Også her ser vi en syvfoldig hendelse. Syv ganger møter Den oppstandne disiplene og deres omkrets. Rudolf Frieling, den tredje erkeoverlenker i Kristensamfunnet, beskrev dette. Hvert møte har ulik karakter og viser noe av prosessen som Den oppstandne går gjennom og hvordan Han kan virke der og da. Det er som en vandring inn i planetsfærene; en utvidelse av Hans væren. En omfavnelse av Kosmos, en fornyelse av Kosmos, fra Måne til Saturn. Hvert møte har forskjellig planetkarakter.

Månen-  Maria Magdalena ved graven.
Merkur- Emmausvandrerne.
Venus-   Den oppstandne som kommer til disiplene.
Solen-    Møte med Thomas.
Mars-     Møte med noen av disiplene på berget.
Jupiter-  Måltidet med brød og fisk ved sjøen.
Saturn-  Himmelfartshendelsen.

Vi kan leve oss inn i disse møtene. Den oppstandne viser seg på forskjellig vis og sier og gjør ting som er forskjellig fra gang til gang. Leser vi etter og lar dette virke på oss, kan det hende vi får et begrep om hva oppstandelsen innebærer og hvilke ulike kvaliteter den har i seg.  Kristi vandring ut i planetsfæren foregår over 40 dager. Oss tar det minst 400 år etter døden. og i Menneskevielsens handling er den tilsvarende vei avlagt innenfor 40 minutter!

Til slutt: Årstidsfeiringene fra Pasjonen, Påsketiden, Kristi Himmelfart og frem til Pinse kan oppleves som en prosess, med fire steg. Det er som om Kristus forbinder seg med- eller grunner seg i våre fire vesensledd, gjennom elementene, steg for steg:

Pasjonen-               Fysisk legeme og jord-elementet.
Påsketiden-            Eterlegeme og vann-elementet.
Kristi Himmelfart- Astrallegeme og luft-elementet.
Pinse-                      Jeget og Ild-elementet.

Dette finner vi også i Menneskevielsens Handling og i karakteren av dens fire deler: EVANGELIET, OFFER-DELEN, FORVANDLINGS-DELEN og KOMMUNIONEN.

GOD PÅSKE!  Daan