Kristensamfunnets sakramenter og ritualer

Kristensamfunnet forvalter syv sakramenter: Menneskevielsens handling med nattverd, Dåp, Konfirmasjon, Samtalens sakrament, Den siste olje, Ektevielse og Prestevielse. I tillegg er det en egen gudstjeneste for barn, kalt Søndagshandlingen for barn, samt egne ritualer i tilknytning til dødsfall.

 

Menneskevielsens handling

CREDO

Søndagshandlingen for barn

Dåp

Konfirmasjon

Samtalens sakrament

Den Siste Olje

Ektevielse

Prestevielse