Påsken er, historisk og spirituelt sett, en av Jordens og menneskehetens mest betydningsfulle hendelser. Kristus har vandret på jorden som menneske, møtt døden som menneske og overvunnet døden.

Dette har betydning for menneskeheten for all fremtid. Guds sønn er fra urbegynnelsen («I urbegynnelsen var Logos») det tilstedeværende og høyeste guddommelige vesen. Han er forbundet med jordens og menneskets utvikling. I urtiden var han den skapende gud på jorden, og etterhvert ble han den høyeste veileder, nå fra solen. Der hadde Kristus sitt hjem og virket derifra ut i Kosmos.

På jorden ble det til at mennesket gikk gjennom syndefallet, rettet seg mot jorden og mer og mer var avskåret fra en åndelig/guddommelig forståelse og ledelse. Vi står på egne bein og råder i frihet. Selv kunne vi ikke finne tilbake til guddommelig nærhet.  Et guddomsvesen måtte begi seg på vei til jorden og forbinde seg med jorden på nytt. Denne gang levde han i tre år i et jordmenneske, Jesus fra Nasaret.

Påskemysteriet er den veien Kristus Jesus gjennomgår i møte med jorddøden og sin seier over døden. Dette ble en seier over motstandsmaktene som hadde revet menneskene til seg i døden. Da hadde ikke Gudene lenger tilgang til menneskene. Menneskets utviklingsvei ville mer og mer vært avskåret fra ånden og guddommelig virke. Dette er Påskemysteriet, at Kristus gikk i døden og ikke forble i motstandsmaktenes klør, men befridde seg fra dem.  Dermed skapte Kristus muligheten til at vi mennesker også kan befri oss fra «det ondes brodd», ved at vi forbinder oss med Ham, Hans virke og kraft.

Jesus Kristus rir på et esel inn i Jerusalem, på Palmesøndag. Mennesker aner halvbevisst at noe stort er i ferd med å skje. Folket har en forutanelse av Påsken. Men de gjorde det til en ekstatisk feiring av kongelig prakt og makt. Den veien ønsker Jesus Kristus ikke å gå og går gjennom det hele i ro, vitende om hva som kommer etterpå. Vitende om den indre kamp som kommer, for ham selv og for hvert enkelt menneske.

God Stille uke, Daan

Bilde: Bjørn Bjørneboe, hentet fra nettet