November er tradisjonelt den tiden av året hvor de døde dukker opp i vår bevissthet. Det blir markert gjennom Allehelgensdag og Alle sjelers dag, eller en blanding av det disse dagene representerer: Halloween. Vi holder gjerne minnestund for de døde, for våre kjære...