INNLEDNING Bergprekenen står i Matteus-evangeliets kap. 5, 6 og 7, og er ofte blitt sett på som en sammenstilling av kristne morallover gitt av Kristus. Her står ordtak som vi bruker i ulike hverdagssammenhenger: å snu det annet kinn til, kamelen gjennom nåløyet, den...