Januar og epifania er forbi. Stjernen de tre vise menn fulgte står ikke lenger over krybben med det nyfødte barnet. En tid mistet de den av syne, og forvillet seg inn i Jerusalem og til Herodes for å spørre om veien. Stjernen dukket opp på himmelen igjen da de gikk...