Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Kristensamfunnet er medlem av STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn).