Barna har sin egen gudstjeneste, som kalles Søndagshandlingen for barn. Den er en kort gudstjeneste for barn fra skolealder av og fram til Konfirmasjonen. Den gir muligheten for å oppleve det sakramentale i en form tilpasset deres alder. Mindre barn kan sitte sammen med foreldrene og være med inne i kirken.

Se den enkelte menighets hjemmeside for oversikt over når Søndagshandlingen for barn holdes.

Søndagshandling for barn er en gudstjeneste for barn fra skolealder (1.klasse) frem til konfirmasjonen. Barna tas i mot av en ministrant ved døren til alterrommet, og står eller sitter deretter ved det første altertrinnet. Slik møtes barna ved terskelen og blir ført inn i et høytidsrom, både ytre og indre sett.

Motivet i søndagshandlingen er å lære å virke i verden, at Kristus er virksom i naturen og at Han er menneskekjærlighetens lærer; uten ham blir menneskeheten og tilværelsen øde og tom. Det å søke er et annet fremtredende motiv. I videste forstand er det frøet til en individuell søken etter mening og innhold i sin egen skjebne og etter Kristus, der våre idealer strømmer sammen og forenes med menneskehetens overgripende mål og mening. Barna ber også en bønn, der presten sier ordene først og barna gjentar, og det leses en evangelietekst. En felles sang og muligens en avsluttende instrumentalmusikk kan også ha sin plass i Søndagshandlingen.

Søndagshandlingen for barn er en betydelig del av konfirmantforberedelsestiden. Barna får her øvelse i å forholde seg til det kultiske, til andakten og stillheten, for på denne måten senere å bli mottagelige for konfirmasjonens sakrament.

Oslo, november 2015
Daniel Rudklint