Prestevielsen er et sakrament man mottar etter en forberedelsestid ved noen av Kristensamfunnets utdanningssteder (se link) og etter at ledelsen av Kristensamfunnet internasjonalt har anerkjent vedkommende som kandidat til presteyrket.