KONFIRMASJON?
Kristensamfunnet begynner sine konfirmasjonsforberedelser i september, med konfirmasjoner april/mai.
Kontakt:

Oslo-området: Elisabeth Sykora (elisabeth.sykora@gmail, 41347335), Daan Ente (ente.daan@gmail.com, 48443975).

Hamar-området: Daan Ente (ente.daan@gmail.com, 48443975).

Bergen og Haugalandet:  Svenn Olav Kalvø (svennolav@gmail.com,  91733333)
 
Midt- og Nord-Norge, Stavanger: Siri Schultze-Florey (siris-f@hotmail.com, 47600635), Markus Schultze-Florey (markussf@online.no, 90984725).
 

Ungdomstiden

Ungdomsårene er en tid med mange nye muligheter, men også utfordringer. Det er en tid hvor man blir kjent med seg selv og opplever nye aspekter av menneskene og verden omkring seg. Barnets perspektiv utvider seg fra å være opptatt av det nære, som familien og skolen, til å omfatte samfunnet rundt seg og verden forøvrig. Ungdomsårene er innledningen til livet som voksen. Frihet til å ta egne beslutninger og bære ansvaret for konsekvensene av dem, kjennetegner det å være et voksent og myndig menneske. Alle mennesker begynner for alvor å lære dette som ungdom, og det preger oss resten av livet. Konfirmasjon er sakramentet som viser det unge mennesket veien i denne overgangstiden.

Forberedelsen til konfirmasjon

Forberedelsen til konfirmasjon annonseres på den enkelte menighetens hjemmeside (se disse). Den består av tre deler:

Undervisningen tar bla. opp det kristne årsløp og Kristensamfunnets sakramenter og ritualer, kristendommens utvikling, og etiske og moralske spørsmål knyttet til aktuelle temaer i tiden. 

Det andre aspektet av forberedelsen er regelmessig deltagelse i Søndagshandling for barn. Dette hjelper konfirmantene til å forbinde seg med det kultiske liv, og det bereder veien til konfirmasjonen selv.

I løpet av forberedelsestiden deltar alle konfirmanter i Norge på to konfirmantleirer på Kristensamfunnets leirsted Olsby gård, Hamar. Med aktiviteter som musikk, lek, samtale og samvær blir konfirmantene kjent med ungdommer fra andre steder i Norge. Leirene gir dem også anledning å møte Kristensamfunnets ritualer, både Søndagshandling for barn og Menneskevielsens handling og også en kveldsandakt – Kultisk avslutning. I de tre døgn som leirene varer er det også tid til undervisningstimer.

Konfirmasjonen

Konfirmasjonsritualet består av to deler. I første delen er sakramentets ordlyd rettet mot overgangen fra barndom til ungdom. Konfirmantene mottar en velsignelse for deres videre vei i livet og det blir holdt en kort tale for dem. Den andre delen er Menneskevielsens handling med nattverd for konfirmantene.

John Rawcliffe
September 2015
Bergen