Himlenes og jordens tilværelsesgrunn

er et allmektig åndelig-fysisk gudsvesen

som faderlig går foran sine skapninger.

 

Kristus er til dette gudsvesen som den

i evighet fødte sønn, og gjennom Ham

når menneskene frem til gjenbelivelse av

den hendøende jordtilværelse.

 

I Jesus trådte Kristus som menneske inn i

jordens verden.

 

Jesu fødsel på jorden er en virkning av

Den Hellige Ånd som beredte Marias sønn

til bolig for Kristus for åndelig å hele

syndens sykdom ved det legemlige i menneskeheten.

 

Kristus Jesus har under Pontius Pilatus lidt

korsets død og er blitt senket ned i jordens

grav.

 

I døden ble Han hjelperen for de døde sjeler

som hadde tapt sin guddommelige væren.

 

Så vant Han over døden tredje dag.

 

Han er siden denne tid himmelkreftenes Herre

på jorden og lever som fullføreren av

verdensgrunnens faderlige gjerninger.

 

Til verdens fremgang vil Han engang forene

seg med dem som Han ved deres holdning

kan fravriste materiens død.

 

Gjennom Ham kan Den Helbredende Ånd virke.

 

Samfunn, hvis lemmer føler Kristus i seg,

tør føle seg forenet i en kirke som alle tilhører,

som fornemmer Kristi helsebringende makt.

 

De tør håpe

at syndens sykdom må bli overvunnet,

at menneskevesenet fortsatt må bestå

og at deres for evigheten bestemte liv må

bevares.

 

Ja, det er så.