Presteseminarene

Presteseminarene

Kristensamfunnet har følgende utdanningssteder: Stuttgart og Hamburg i Tyskland og Ontario, Canada.

Deltidsutdannelse i Norden: Nordic seminary

Les mer…