Kristensamfunnet i Norge

Kristensamfunnet i Norge (KiN) er paraplyorganisasjonen for alle menighetene i Norge. Organisasjonen har en daglig leder, og et arbeidsutvalg (AU) med valgt leder. Det høyeste organ i organisasjonen er representantskapet, hvor alle menigheter møtes en gang i året og velger sine representanter for det kommende års drift.

 

Daglig leder: Merete Haug

Leder for AU: Nils Arne Nes