Kristensamfunn i Norden

Lenker (leder) for Norden

Lenker (leder) for Norden, og dermed også for Norge er Gisela Thriemer, Morgensternweg 1, 64285 Darmstadt, Deutschland. Mobil 0049-1781888942, fasttelefon 0049-6151663436, epost: gisela.thriemer@mx.de.

Hjemmesider

Kristensamfunnet i Sverige – kristensamfundet.se

Kristensamfunnet i Danmark – kristensamfundet.dk

Kristensamfunnet i Finland – kristiyhteiso.fi