TIDEN MELLOM EPIFANIA OG PÅSKE

TIDEN MELLOM EPIFANIA OG PÅSKE

Januar og epifania er forbi. Stjernen de tre vise menn fulgte står ikke lenger over krybben med det nyfødte barnet. En tid mistet de den av syne, og forvillet seg inn i Jerusalem og til Herodes for å spørre om veien. Stjernen dukket opp på himmelen igjen da de gikk...

Epifania Tilsynekomsten

Epifania Tilsynekomsten

Våre sakramenter er prosessuelle og ikke bare punktuelle. Når barnet døpes, settes det i gang en prosess som leder barnet til konfirmasjonen. I konfirmasjonen klinger ordene: «Husk dette øyeblikk i ditt liv, glem, det aldri.....». Når noen får tildelt Den siste olje,...