Prestevielse

Prestevielsen er et sakrament man mottar etter en forberedelsestid ved noen av Kristensamfunnets utdanningssteder (se link) og etter at ledelsen av Kristensamfunnet internasjonalt har anerkjent vedkommende som kandidat til presteyrket.

Ektevielse

Samliv og ekteskap I dag lever mange mennesker sammen som par uten å ha giftet seg eller bekreftet sitt forhold på annen måte. Andre registrerer forholdet sitt rettslig hos sorenskriveren. Å inngå i et ekteskap er en mulighet for de som ser at samliv med et annet...

Den Siste Olje

Kristensamfunnet har flere ritualer rundt dødsfall. (Les også om Sykekommunion under temaet Menneskevielsens handling.) Den siste olje gis til den døende, og er en hjelp når døden nærmer seg. Den er en styrking av den døende og dennes bevissthet om det som...

Samtalens sakrament

Utgangspunktet for samtalens sakrament/skriftemålet er en eller flere samtaler mellom prest og den som søker denne samtalen, ofte for å belyse en aktuell livsituasjon. Samtalen avrundes ved at presten leser en kort ritualtekst foran alteret. Det er ønskelig at...

Konfirmasjon

KONFIRMASJON?Kristensamfunnet begynner sine konfirmasjonsforberedelser i september, med konfirmasjoner april/mai.Kontakt:Oslo-området: Elisabeth Sykora (elisabeth.sykora@gmail, 41347335), Daan Ente (ente.daan@gmail.com, 48443975).Hamar-området: Daan Ente...

Dåp

Kristensamfunnets Dåp er rettet mot barnets vei fra den åndelige verden og inn i vår jordiske tilværelse. Den ønsker å virke styrkende på barnets jordiske liv, og den kan ses på som en velkomsthilsen fra alle dem som står rundt barnet og som skal følge det videre i...

Søndagshandlingen for barn

Barna har sin egen gudstjeneste, som kalles Søndagshandlingen for barn. Den er en kort gudstjeneste for barn fra skolealder av og fram til Konfirmasjonen. Den gir muligheten for å oppleve det sakramentale i en form tilpasset deres alder. Mindre barn kan sitte sammen...

CREDO

Himlenes og jordens tilværelsesgrunn er et allmektig åndelig-fysisk gudsvesen som faderlig går foran sine skapninger.   Kristus er til dette gudsvesen som den i evighet fødte sønn, og gjennom Ham når menneskene frem til gjenbelivelse av den hendøende...

Menneskevielsens handling

Menneskevielsens handling Menneskevielsens handling er midtpunktet i det sakramentale livet i Kristensamfunnet. Den består av fire deler: Evangelielesing, offer, forvandling og kommunion (nadverd). I begynnelsen og til avslutning leses epistelen, en spesiell bønn for...