Døren og Hyrden for det som beveger seg framover

Døren og Hyrden for det som beveger seg framover

Johannes 10, 1-20 Det fortelles i evangelieteksten om sauer og saueflokker, om tyver, røvere og leiekarer, og om den gode hyrde som beskytter og leder sine. Kanskje husker vi fra gamle glansbilder og gammel tids bibelfortelling i barneskolen en mann med hyrdestav...