Den ytre og indre påskefortelling

Den ytre og indre påskefortelling

Våren er i full utfoldelse. Nytt liv oppstår, livskreftene bryter ut av vinterdvalen og alt i naturen begynner å spire. Naturen fødes på nytt, kan vi kanskje si. Påske og oppstandelse hører til våren i vår nordlige del av verden. Hadde vi bodd på den sydlige halvkule,...

Bergprekenen, del 2

Bergprekenen, del 2

INNLEDNING I forrige refleksjon, del 1, så vi at Bergprekenen den gang var en undervisning av disiplene. Det står i Joh. Åpenbaring 5, 9-10 at Kristus har frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et...

BERGPREKENEN, DEL 1

BERGPREKENEN, DEL 1

INNLEDNING Bergprekenen står i Matteus-evangeliets kap. 5, 6 og 7, og er ofte blitt sett på som en sammenstilling av kristne morallover gitt av Kristus. Her står ordtak som vi bruker i ulike hverdagssammenhenger: å snu det annet kinn til, kamelen gjennom nåløyet, den...

Den oppstandne Kristus og julen

Den oppstandne Kristus og julen

I Kristensamfunnet leser vi selvfølgelig Matteus og Lukas sine skildringer av Jesu fødsel, slik man gjør det også i øvrige kristne kirker. Men vi leser disse to evangeliestedene bare til midnattsmessen og i morgenmessen 1. juledag. Da hører vi om to historiske...

Julehilsen 2020

Julehilsen 2020

Vi legger nå bak oss en adventstid og går inn i en juletid hvor intet er som det pleier å være. En 9 måneder lang unntakstilstand i hverdagen fortsetter. Kanskje begynner både den ene og den andre av oss å bli leie og slitne av problemer, restriksjoner,...

Ensomheten før Kristi fødsel i oss

Ensomheten før Kristi fødsel i oss

Ensomhet er en menneskelig følelse vi kan ha i varierende grad og til ulike tider. Man kan føle seg ensom når man er alene, men også når man er midt i en flokk. Noen føler seg nesten aldri ensomme. For andre er dette en fast følgesvenn. Vi kan føle oss ensomme når...

Mikaelsrefleksjon

Mikaelsrefleksjon

MIKAEL ER DER NÅR VI VÅKNER Eventyret og sangen om Tornerose som sov i hundre år kjenner de fleste av oss godt. Tornerose var det vakreste og klokeste barn, velsignet med nådegaver fra de 12 gode feene i kongens og dronningens rike, men også med en truende spådom gitt...

Om tro

Om tro

Refleksjoner over evangelieteksten Lukas 17, 5-19.   “Gi oss større tro”, ber apostlene Kristus om, og de får høre om tjenere som fortsetter å arbeide til tross for at en lang dags arbeid er unnagjort. De ti spedalske møter Kristus og ber om barmhjertighet. De...

Johannes Døperen og vår tid

Johannes Døperen og vår tid

Få andre kirkesamfunn feirer Johannes døperen slik vi gjør det i Kristensamfunnet. I fire uker midt på sommeren står fortellingene om ham i sentrum, fra hans antatte fødselsdato 24. juni. Vi leser om hvordan han døper voksne i Jordanelven slik at de kommer til dødens...

Å veve i rødt, hvitt og blått

Å veve i rødt, hvitt og blått

Refleksjoner til nasjonaldagen 17. mai over Johannes 14, 1-21. Den som vil veve et tøystykke, må først sette opp en renning. Det er kort fortalt tråder som ligger ved siden av hverandre med regelmessig mellomrom, og som er spent opp mellom to trestokker. Det danner...

”Hold meg ikke tilbake.”

”Hold meg ikke tilbake.”

Refleksjoner over evangelieteksten 1. påskedag, Markus 16. Maria Magdalena var den første som møtte den oppstandne. I evangeliene blir hun betegnet som en synderinne som han hadde hjulpet til en ny livsinnstilling, og etter det fulgte hun ham tett. Hun salvet hans...

De utvidede bud

De utvidede bud

Refleksjoner over evangelieteksten 29. mars, Johannes 8, 1-12 En gang ble menneskeheten gitt de 10 bud. Gjennom årtusener har de arbeidet seg inn i hele verdens bevissthet, og ligger til grunn for de fleste lands lovgivning. Ofte behøver vi ikke lese i lovbøkene for å...