Prestene i Kristensamfunnet har lærefrihet, og det er ingen dogmer eller læresetninger man skal bekjenne seg til. Derfor er innleggene i denne bloggen å se på som den enkelte prest sitt eget syn og fortolkning.

MIDTEN

MIDTEN

MIDTEN I middelalderen fantes det et kart hvor Jerusalem er verdens midtpunkt. Rundt byen var det tegnet et trekløver som ble dannet av Europa, Asia og Afrika. Den daværende kjente verden. Det finnes legender som forteller om at Noah tok med seg Adams levninger i...

Den ytre og indre påskefortelling

Den ytre og indre påskefortelling

Våren er i full utfoldelse. Nytt liv oppstår, livskreftene bryter ut av vinterdvalen og alt i naturen begynner å spire. Naturen fødes på nytt, kan vi kanskje si. Påske og oppstandelse hører til våren i vår nordlige del av verden. Hadde vi bodd på den sydlige halvkule,...

Påske

Påske

Da har vi kommet til Påsken! Oppstandelsen er der! Også her ser vi en syvfoldig hendelse. Syv ganger møter Den oppstandne disiplene og deres omkrets. Rudolf Frieling, den tredje erkeoverlenker i Kristensamfunnet, beskrev dette. Hvert møte har ulik karakter og viser...

Den Stille uke – Skjærtorsdag

Den Stille uke – Skjærtorsdag

Nattverden finner sted på kvelden. Innsettelsesord om brød og vin klinger. Kristus forbinder seg med jordsubstansene, med det faste, med det flytende. Hans jeg-kraft forbinder seg med substansene, der hvor de tilberedes kultisk. Tilberedelsen skjer ved at ord og...

Den Stille uke – Tirsdag

Den Stille uke – Tirsdag

Påskeuken er høyst dramatisk. Møtet med dødskreftene som Jesus Kristus har, er veldig reelt. Opptakten er kampen med de jødiske religiøse ledere. Det er sadduseerne, fariseerne og de Skriftlærde som trenger seg inn på Jesus, i tur og orden. De skal fange ham med sine...

Den Stille uke – Palmesøndag.

Den Stille uke – Palmesøndag.

Påsken er, historisk og spirituelt sett, en av Jordens og menneskehetens mest betydningsfulle hendelser. Kristus har vandret på jorden som menneske, møtt døden som menneske og overvunnet døden. Dette har betydning for menneskeheten for all fremtid. Guds sønn er fra...

Pasjonstekst

Pasjonstekst

«Salige er de som hører det guddommelige ord og holder det levende i sine hjerter» Jeg har gått rundt de siste uker og grunnet på denne setningen fra Lukas 11, vers 28. Den leses i kirken den første pasjonssøndagen. Dette bibelsitatet inneholder flere ord og motiver....

Prestevielsen

Prestevielsen

Nå i helgen finner prestevielsen sted i Berlin. Det er gledesfylt at blant de seks kandidatene er det to norske, Ragnhild Nesheim og Svenn Olav Kalvø. Ragnhild skal etter planen virke i Järna og Svenn Olav i Bergen. Dette betyr også at vår nordiske prestekrets blir...

Bergprekenen, del 2

Bergprekenen, del 2

INNLEDNING I forrige refleksjon, del 1, så vi at Bergprekenen den gang var en undervisning av disiplene. Det står i Joh. Åpenbaring 5, 9-10 at Kristus har frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et...

BERGPREKENEN, DEL 1

BERGPREKENEN, DEL 1

INNLEDNING Bergprekenen står i Matteus-evangeliets kap. 5, 6 og 7, og er ofte blitt sett på som en sammenstilling av kristne morallover gitt av Kristus. Her står ordtak som vi bruker i ulike hverdagssammenhenger: å snu det annet kinn til, kamelen gjennom nåløyet, den...

Epifania Tilsynekomsten

Epifania Tilsynekomsten

Våre sakramenter er prosessuelle og ikke bare punktuelle. Når barnet døpes, settes det i gang en prosess som leder barnet til konfirmasjonen. I konfirmasjonen klinger ordene: «Husk dette øyeblikk i ditt liv, glem, det aldri.....». Når noen får tildelt Den siste olje,...

Den oppstandne Kristus og julen

Den oppstandne Kristus og julen

I Kristensamfunnet leser vi selvfølgelig Matteus og Lukas sine skildringer av Jesu fødsel, slik man gjør det også i øvrige kristne kirker. Men vi leser disse to evangeliestedene bare til midnattsmessen og i morgenmessen 1. juledag. Da hører vi om to historiske...