Kristensamfunnet forvalter syv sakramenter: Menneskevielsens handling med kommunion, Dåp, Konfirmasjon, Samtalens sakrament/skriftemålet, Den siste olje, Ektevielse og Prestevielse. I tillegg er det en egen gudstjeneste for barn, kalt Søndagshandlinge for barn, samt egne ritualer i tilknytning til dødsfall.

Menneskevielsens handling

Les om menneskevielsens handling...

Søndagshandlingen for barn

Les om Søndagshandling for barn...

Dåp

Les om Dåp...

Konfirmasjon

Les om konfirmasjonen...

Samtalens sakrament / Skriftemål

Les om samtalens sakrament...

Den Siste Olje / Gravferdsritualet / Minnehandling For De Døde

Les mer om ritualene...

Ektevielse

Les om Ektevielse ...

Prestevielse

Les om Prestevielse...