Kjære alle!

Draumkvedet settes opp av Tøge Talle og Ole Henrik Moe i ny musikalsk drakt med sang, fele, hardingfele, islandsk fidla, lyre og klang-plater. I tonalitet ligger denne musikken mer opp til et samtidsuttrykk, med sine mikrointervaller, enn til det romantiske (Grieg, Svendsen). Velkommen til en ny opplevelse av det velkjente visjonsdiktet fra middelalderen søndag 7.1.

Anne Rolfsen (f. 1946), utdannet kunstner, arbeider med mønstre og former etter å ha blitt inspirert av blant andre Hilma av Klint. Hennes mann uttaler om henne: En hovedegenskap, som også er selve drivkraften i hennes arbeide, er lengselen – lengselen etter skjønnhet og erkjennelse. Skønnheten gir seg uttrykk i en utsøkt palett, og i det at hun bruker blomsten som grunnmotiv. Erkjennelsen uttrykker seg som geometrier. Velkommen til utstillingsåpning lørdag 20.1.

Boken “Jeg møtte Jesus” (2015) av Charlotte Rørth ble mottatt med stor interesse i vide kretser. Mange fortalte henne om lignende åndelige opplevelser som den hun selv skildrer i denne boka. Den nye boka hennes, “Vi møtte Jesus”, er en samling slike autentiske skildringer, nesten 100 i alt, og mange av dem fra Norge. Hun holder foredrag søndag 4.3 på Litteraturhuset, og kommer så til Mikaelkirken for å samtale videre mandag 5.3. Med seg som samtalepartner har hun Trond Skaftnesmo.

Kristensamfunnet er medlem av STL, en dialogorganisasjon som samler alle typer av religiøse og livssynsmessige samfunn i Norge, fra hinduer, buddhister, muslimer og jøder til kristne og humanetikere. Et spesielt og spennende fellesskap. To markante personer i dette miljøet kommer til Mikaelkirken i vinter.

 program jul 2017

MINISTRANTER SØKES.

Vi trenger noen flere ministranter. Kan du tenke deg å gjøre en innsats en gang i måneden i det som er kjernen i våre aktiviteter, vil du gjøre oss en stor tjeneste. Selv vil du oppleve å komme nærmere denne kjernen. Ta kontakt med prestene, og opplæring gis.

Steineruka 2017

24. september til 1. oktober 2017

Antroposofiske virksomheter og arbeidsfelt inspirert av Rudolf Steiner, viser seg frem i det offentlige rom på ulike arenaer i løpet av den siste uken i september – hvert år.

Besøk steineruka.no

Logg inn