Konfirmasjonen er en velsignelse ved overgangen fra barndom til ungdom. Den gir styrke til å finne sin individuelle livsvei. Konfirmasjonen finner alltid sted mellom påske og Kristi himmelfartsdag. Konfirmasjonsforberedelsen begynner i september og blir avsluttet til påske. Konfirmasjonshelgen er 14.-15. april 2018, med ekstra mulighet for 21. april dersom det blir flere enn ca. 20 konfirmanter.

Konfirmantmøter på torsdager

Konfirmantene møtes hver torsdag i kirken i Oscars gate 84 i Oslo. (Deltagere som har lang reisevei eks. Fredrikstad eller Tønsberg, kommer så ofte de kan, men minst to ganger i måneden). I timene belyser vi spørsmålene som det unge mennesket møter i overgangen fra barndom til ungdom.

Konfirmantleir

Hver høst og vår drar vi på konfirmantleir til Olsby gård ved Tangen. Her blir det tid for konfirmantene å bli bedre kjent med hverandre, og vi har undervisning, samlinger og leker.

Dåp før konfirmasjon

Kristensamfunnet anerkjenner andre kirkers dåp. De som enda ikke er døpt, blir det i løpet av forberedelsestiden. De finner, sammen med sine foreldre, to som vil stå som faddere. Disse må ikke nødvendigvis være medlemmer av Kristensamfunnet, men må kunne forbinde seg med det som er Kristensamfunnets intensjon med dåpen.

Om økonomi

For 2017/2018 er prisen kr. 6500.-. Det inkluderer to konfirmantleirer på Olsby, samt forberedelsestiden og konfirmasjonen. Det er mulig å søke om moderasjon.

Praktisk informasjon

Påmelding

Du kan få nærmere informasjon eller melde på en ungdom til konfirmasjon ved å ta kontakt med 

Kristine Høiland, 
tlf. 90 10 49 37
epost:  kh@kristensamfunnet.no

eller 

Daniel Rudklint,
tlf. 406 00 616,
epost:  dr@kristensamfunnet.no

Logg inn